pb.pl
1,3900 zł
0,72% 0,0100 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 IV Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 10 082 27 052
Kapitał własny (tys. zł)* 1 329 23 665
Liczba akcji (tys. szt.) 931,250 1 031,250
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,427 22,948
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej