pb.pl
1,4100 zł
1,44% 0,0200 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 194 0 658 638
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 -26 -331 -662
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 -28 -154 -498
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 43 -146 -306
Amortyzacja (tys. zł) -48 2 19 21
EBITDA (tys. zł) -31 -24 -312 -641
Aktywa (tys. zł) 4 370 4 378 66 802 67 690
Kapitał własny (tys. zł)* -75 -32 59 859 59 429
Liczba akcji (tys. szt.) 2 062,500 2 062,500 38 846,800 38 846,800
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,021 -0,004 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,036 -0,016 1,541 1,530
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej