pb.pl
1,3900 zł
0,72% 0,0100 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 299 78 -377 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 -70 -30 -14
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -58 -139 116 -14
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -301 -139 -479 -7
Amortyzacja (tys. zł) 52 0 0 51
EBITDA (tys. zł) 48 -70 -30 37
Aktywa (tys. zł) 5 029 4 780 4 367 4 410
Kapitał własny (tys. zł)* 588 449 -29 -37
Liczba akcji (tys. szt.) 2 062,500 2 062,500 2 062,500 2 062,500
Zysk na akcję (zł) -0,146 -0,067 -0,232 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,285 0,218 -0,014 -0,018
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej