pb.pl
1,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 127 155 165 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -125 131 -20 708 103
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 89 -20 454 80
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 0 -20 361 295
Amortyzacja (tys. zł) 68 0 0 64
EBITDA (tys. zł) -57 131 -20 708 167
Aktywa (tys. zł) 26 039 26 127 5 025 5 089
Kapitał własny (tys. zł)* 20 955 20 843 594 646
Liczba akcji (tys. szt.) 2 062,500 2 062,500 2 062,500 2 062,500
Zysk na akcję (zł) 0,009 0,000 -9,872 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,160 10,106 0,288 0,313
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej