pb.pl
0,9000 zł
13,92% 0,1100 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Informacje o spółce - EVEREST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zarządzająca aktywami i dystrybuująca produkty finansowe, adresująca swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, klientów instytucjonalnych oraz klientów detalicznych z Polski, Europy Zachodniej i USA.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bagatela 11 lok. 3
Kod: 00-585
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1100025
Fax: +48 71 22 2428
Internet: www.everestinvestments.com
Email: ir@everestinvestments.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Everest Investments SA
Prezes: Sieradzan Piotr
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalnośc holdingów finansowych
Liczba akcji: 2 303 049
Zatrudnienie:
  • 4 (2014r.) - spółka
  • 12 (2018r.) - grupa
Audytor: CamPa Audyt sp. z o.o.
NIP: 8971739404
KRS: 0000301483
EKD: 64,20
Ticker GPW: EVE
ISIN: PLWDMCP00013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 072 744,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 303 049 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 433 133
Liczba głosów na WZA: 2 303 049 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,23%
Kapitał akcyjny: 13 818 294,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 433 133
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA, ZWZ 1 433 133 (62,23%) 1 433 133 (62,23%) 2019-06-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-02-06 470 000 000
4 700 000,00
0,01 0,01 470 000 000
4 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-14
seria B - akcje założycielskie 2008-02-06 330 000 000
0,00
0,01 0,00 800 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-14
scalenie akcji 10:1 2008-04-01 0
0,00
0,10 0,00 80 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 50:1 2013-02-18 0
0,00
5,00 0,00 1 600 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-11
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-27 600 000
15 000 000,00
5,00 25,00 2 200 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000
5 000 000,00
5,00 25,00 2 400 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000
5 000 000,00
5,00 25,00 2 600 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-11-08 2 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2013-11-08 0
0,00
1,00 0,00 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
zmiana firmy z WDM Capital SA na Everest Investments SA 2015-01-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria F - subskrypcja prywatna 2015-02-11 400 000
2 000 000,00
1,00 5,00 13 400 000
13 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
seria G - subskrypcja prywatna 2015-02-11 180 000
900 000,00
1,00 5,00 13 580 000
13 580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-13 235 294
999 999,50
1,00 4,25 13 815 294
13 815 294,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-22
seria H1 - subskrypcja prywatna 2016-04-20 3 000
3 000,00
1,00 1,00 13 818 294
13 818 294,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-02
scalenie akcji 6:1 2017-04-28 0
0,00
0,60 0,00 2 303 049
1 381 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2017-04-28 0
0,00
0,60 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-31 Split 6:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sieradzan Piotr Prezes Zarządu 2015-01-19 -
Mojżuk Wojciech Członek Zarządu 2019-11-15 DRAGEUS - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sieradzan Tadeusz Członek RN 2015-01-19 -
Błuszkowska Renata Członek RN 2019-04-29 -
Kamiński Robert Członek RN 2019-09-30 -
Michrowski Krzysztof Członek RN 2019-09-30 -
Kulik Piotr Członek RN 2019-11-22 -