pb.pl
0,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 674 446 518 538
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -54 -127 -94 -84
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 550 -152 -98 -90
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 644 -195 -129 -78
Amortyzacja (tys. zł) 1 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -53 -127 -94 -84
Aktywa (tys. zł) 1 234 1 126 1 254 1 241
Kapitał własny (tys. zł)* -385 -587 -717 -795
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,490 23 030,490 23 030,490 23 030,490
Zysk na akcję (zł) -0,071 -0,008 -0,006 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,017 -0,026 -0,031 -0,035
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej