pb.pl
0,6000 zł
-7,69% -0,0500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 172 674 446 518
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -94 -54 -127 -94
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -87 -1 550 -152 -98
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -118 -1 644 -195 -129
Amortyzacja (tys. zł) 2 1 0 0
EBITDA (tys. zł) -92 -53 -127 -94
Aktywa (tys. zł) 2 462 1 234 1 126 1 254
Kapitał własny (tys. zł)* 1 256 -385 -587 -717
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,490 23 030,490 23 030,490 23 030,490
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,071 -0,008 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,055 -0,017 -0,026 -0,031
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej