pb.pl
0,6000 zł
-7,69% -0,0500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 117 136 188
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -242 -215 -367 -138
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -249 -224 -339 -131
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -208 -235 -299 -141
Amortyzacja (tys. zł) 14 14 9 2
EBITDA (tys. zł) -228 -201 -358 -136
Aktywa (tys. zł) 3 052 2 542 2 475 2 391
Kapitał własny (tys. zł)* 2 057 1 822 1 519 1 374
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,490 23 030,490 23 030,490 23 030,490
Zysk na akcję (zł) -0,009 -0,010 -0,013 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,089 0,079 0,066 0,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej