pb.pl
0,6000 zł
-7,69% -0,0500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 76 105 29
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -279 -221 -1 256 -304
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -20 205 -301 -1 708 -220
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -20 158 -259 -1 550 -176
Amortyzacja (tys. zł) 14 14 14 14
EBITDA (tys. zł) -265 -207 -1 242 -290
Aktywa (tys. zł) 4 704 4 841 3 059 2 832
Kapitał własny (tys. zł)* 4 274 4 015 2 464 2 288
Liczba akcji (tys. szt.) 23 025,490 23 030,490 23 030,490 23 030,490
Zysk na akcję (zł) -0,875 -0,011 -0,067 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,186 0,174 0,107 0,099
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej