pb.pl
0,6000 zł
-7,69% -0,0500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 12 8
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -190 -284 -490 -300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -364 -298 -132 68
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -318 -421 -194 -7
Amortyzacja (tys. zł) 8 5 15 21
EBITDA (tys. zł) -182 -279 -475 -279
Aktywa (tys. zł) 23 049 23 849 24 891 24 960
Kapitał własny (tys. zł)* 23 008 23 634 24 437 24 430
Liczba akcji (tys. szt.) 21 666,667 21 666,667 23 025,490 23 025,490
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,019 -0,008 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,062 1,091 1,061 1,061
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej