pb.pl
0,6000 zł
-7,69% -0,0500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Wyniki finansowe - EVEREST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 2 268 154
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 588 -1 071
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 4 332 18 721
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 1 969 14 963
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 2
EBITDA (tys. zł) 0 0 588 -1 069
Aktywa (tys. zł) 52 786 54 470 96 594 115 409
Kapitał własny (tys. zł)* 18 878 27 003 65 123 80 101
Liczba akcji (tys. szt.) 21 666,667 21 666,667 21 666,667 21 666,667
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,091 0,691
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,871 1,246 3,006 3,697
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej