pb.pl
14,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
WDX S.A. (WDX)

Informacje o spółce - WDX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, składowania i projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym. W ofercie znajdują się regały magazynowe, przenośniki taśmowe i rolkowe oraz wózki widłowe, a także kompleksowe rozwiązania dla automatycznych systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Ofertę uzupełniają projekty logistyczne - wykonanie kompleksowych projektów lub standaryzację istniejących magazynów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Taśmowa 7
Kod: 02-677
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4170200
Fax: +48 22 8531748
Internet: www.wdx.pl
Email: info@wdx.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: WDX SA
Prezes: Skrzeczyński Marek
Sektor: zaopatrzenie - pozostałe
EKD: sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Liczba akcji: 9 234 719
Zatrudnienie:
  • 225 (2016r.) - spółka
  • 311 (2016r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5211012480
KRS: 0000118662
EKD: 46,69
Ticker GPW: WDX
ISIN: PLWNDLX00024

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 137 135 577,15 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 9 234 719 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 878 335
Liczba głosów na WZA: 11 127 719 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 106,35%
Kapitał akcyjny: 9 234 719,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 786 335
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 106,10%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -6,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WOHO Holdings Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Dariuszem i Sławomirem Bąkowskimi 3 611 271 (39,11%) 3 671 271 (33,28%) 2018-03-15 -
Bąkowski Sławomir bezpośrednio, w porozumieniu z WOHO Holdings Ltd i Dariuszem Bąkowskim 3 382 032 (36,00%) 4 274 032 (38,00%) 2017-12-07 -
Bąkowski Dariusz bezpośrednio, w porozumieniu z WOHO Holdings Ltd i Sławomirem Bąkowskim 2 853 032 (30,89%) 3 745 032 (33,95%) 2018-02-22 RWD,
WDX SA 32 000 (0,35%) 96 000 (0,87%) 2016-02-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A -16 000
0,00
1,00 0,00 9 234 719
9 234 719,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-22
umorzenie akcji -84 139
0,00
1,00 0,00 9 250 719
9 250 719,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-16
seria A - akcje założycielskie 1995-02-14 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1995-02-23
2015-09-17
seria B - prawo poboru 1998-12-08 20 000
2 000 000,00
100,00 100,00 21 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-12-22
seria C - prawo poboru 1999-06-02 3 900 000
3 900 000,00
1,00 1,00 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1999-07-07
split 1:100 1999-06-02
1,00 2 100 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-07
seria D - Zarząd, Rada Nadzorcza 2000-03-28 1 485 000
5 197 500,00
1,00 3,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-19
2000-11-24
seria D - pracownicy 2000-03-28 126 454
442 589,00
1,00 3,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-19
2000-11-24
seria D - subskrypcja publiczna 2000-03-28 1 723 404
6 031 914,00
1,00 3,50 9 334 858
9 334 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
2000-10-19
2000-11-24
połączenie z Aporter sp. z o.o. bez podwyższania kapitału, zmieniona uchwałą WZA z 30.09.2010 2010-06-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-13
zmiana firmy z Wandalex SA na WDX SA 2015-06-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Wandalex-Feralco sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-02-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2014-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2010-10-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2009-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2008-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2008-10-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2007-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2006-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2006-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2005-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2005-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2004-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2002-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2001-11-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2001-11-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2001-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2001-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skrzeczyński Marek Prezes Zarządu 2005-10-11 -
Andrzejewski Jacek Wiceprezes Zarządu 2015-05-13 -
Sołtysiak Łukasz Członek Zarządu 2016-01-01 -
Zaborowski Sebastian Członek Zarządu 2016-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bąkowski Dariusz Przewodniczący RN 2006-06-27 -
Bąkowski Sławomir Wiceprzewodniczący RN 2010-03-01 -
Gajewicz Paweł Członek RN 2006-06-27 -
Rusin Grzegorz Członek RN 2009-05-20 -
Nasiłowski Zbigniew Członek RN 2016-06-15 -