pb.pl
7,5800 zł
-2,07% -0,1600 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 870 21 065 28 136 23 994
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 847 453 3 059 297
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 484 375 3 097 194
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 544 298 2 878 -22
Amortyzacja (tys. zł) 2 008 1 952 1 896 1 990
EBITDA (tys. zł) 7 855 2 405 4 955 2 287
Aktywa (tys. zł) 127 659 119 373 120 798 117 479
Kapitał własny (tys. zł)* 81 432 81 730 84 890 84 868
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,449 0,024 0,233 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,591 6,615 6,871 6,869
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej