pb.pl
7,7000 zł
-2,78% -0,2200 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 732 17 293 23 968 21 306
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 880 681 2 817 596
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 001 504 2 622 580
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 365 529 2 504 590
Amortyzacja (tys. zł) 1 724 1 729 1 743 1 847
EBITDA (tys. zł) 5 604 2 410 4 560 2 443
Aktywa (tys. zł) 128 789 118 664 119 070 114 665
Kapitał własny (tys. zł)* 74 756 75 285 75 318 75 908
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,353 0,043 0,203 0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,050 6,093 6,096 6,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej