pb.pl
7,5800 zł
-2,07% -0,1600 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 443 14 527 19 937 19 848
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 321 446 2 136 1 656
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 933 379 2 181 1 510
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 536 379 2 246 631
Amortyzacja (tys. zł) 979 1 570 1 605 1 683
EBITDA (tys. zł) 4 300 2 016 3 741 3 339
Aktywa (tys. zł) 116 307 111 950 113 655 110 019
Kapitał własny (tys. zł)* 67 135 67 514 69 761 70 393
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,031 0,182 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,434 5,464 5,646 5,697
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej