pb.pl
7,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 647 2 657 15 750 11 779
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 284 638 2 509 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 287 663 2 398 226
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 362 568 1 932 178
Amortyzacja (tys. zł) 260 280 504 475
EBITDA (tys. zł) 3 544 918 3 013 675
Aktywa (tys. zł) 20 994 34 781 80 403 75 406
Kapitał własny (tys. zł)* 15 325 15 893 52 734 50 938
Liczba akcji (tys. szt.) 7 292,245 7 292,245 11 195,941 11 195,941
Zysk na akcję (zł) 0,324 0,078 0,173 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,102 2,179 4,710 4,550
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej