pb.pl
0,6320 zł
-2,47% -0,0160 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 521 357 516 199 424 931 8 584
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 458 -52 727 14 208 -19 459
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 264 41 932 17 789 -31 376
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -621 41 249 12 870 -27 746
Amortyzacja (tys. zł) 4 027 2 848 3 219 4 113
EBITDA (tys. zł) 14 485 -49 879 17 427 -15 346
Aktywa (tys. zł) 1 046 092 878 329 859 866 792 311
Kapitał własny (tys. zł)* 12 889 90 934 102 690 150 666
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 559,638
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,634 0,198 -0,423
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,198 1,397 1,578 2,298
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej