pb.pl
0,6320 zł
-2,47% -0,0160 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 281 648 207 844
Kapitał własny (tys. zł)* 128 026 56 694
Liczba akcji (tys. szt.) 58 337,906 58 337,906
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,195 0,972
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej