pb.pl
2,0100 zł
1,01% 0,0200 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 528 425 532 126 574 163 516 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 815 5 829 -6 152 3 538
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 092 596 -13 879 -2 464
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -84 159 -2 653 -16 091 4 499
Amortyzacja (tys. zł) 4 394 4 111 4 785 4 552
EBITDA (tys. zł) 5 209 9 940 -1 367 8 090
Aktywa (tys. zł) 1 151 771 1 147 750 1 111 167 1 108 826
Kapitał własny (tys. zł)* 192 179 191 426 73 534 78 330
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) -1,293 -0,041 -0,247 0,069
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,952 2,941 1,130 1,203
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej