pb.pl
0,6320 zł
-2,47% -0,0160 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 532 126 574 163 516 559 160 427
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 829 -6 152 3 538 -50 652
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 596 -13 879 -2 464 -57 713
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 653 -16 091 4 499 -36 980
Amortyzacja (tys. zł) 4 111 4 785 4 552 4 498
EBITDA (tys. zł) 9 940 -1 367 8 090 -46 154
Aktywa (tys. zł) 1 147 750 1 111 167 1 108 826 1 064 605
Kapitał własny (tys. zł)* 191 426 73 534 78 330 17 162
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) -0,041 -0,247 0,069 -0,568
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,941 1,130 1,203 0,264
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej