pb.pl
1,0400 zł
-0,95% -0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 556 188 301 004 498 084 528 425
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 371 -26 576 3 784 815
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 493 -33 163 -2 427 -11 092
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 715 -6 350 6 612 -84 159
Amortyzacja (tys. zł) 3 885 4 353 4 119 4 394
EBITDA (tys. zł) 21 256 -22 223 7 903 5 209
Aktywa (tys. zł) 1 144 714 1 300 887 1 305 825 1 151 771
Kapitał własny (tys. zł)* 302 883 280 528 276 918 192 179
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) 0,088 -0,098 0,102 -1,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,653 4,310 4,254 2,952
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej