pb.pl
1,9900 zł
0,51% 0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 495 802 556 188 301 004 498 084
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 886 17 371 -26 576 3 784
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 458 9 493 -33 163 -2 427
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 353 5 715 -6 350 6 612
Amortyzacja (tys. zł) 4 197 3 885 4 353 4 119
EBITDA (tys. zł) 6 083 21 256 -22 223 7 903
Aktywa (tys. zł) 1 124 091 1 144 714 1 300 887 1 305 825
Kapitał własny (tys. zł)* 300 808 302 883 280 528 276 918
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) 0,021 0,088 -0,098 0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,621 4,653 4,310 4,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej