pb.pl
1,9900 zł
0,51% 0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 502 574 548 771 610 831 591 248
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 575 25 296 33 338 16 677
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 519 18 692 26 465 9 037
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 38 8 135 9 481 1 699
Amortyzacja (tys. zł) 2 895 3 000 4 076 3 711
EBITDA (tys. zł) 19 470 28 296 37 414 20 388
Aktywa (tys. zł) 924 150 1 019 547 1 120 510 1 084 286
Kapitał własny (tys. zł)* 307 964 314 822 285 632 287 346
Liczba akcji (tys. szt.) 65 039,507 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,125 0,146 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,735 4,836 4,388 4,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej