pb.pl
1,0400 zł
-0,95% -0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Wyniki finansowe - WORKSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 548 771 610 831 591 248 495 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 296 33 338 16 677 1 886
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 692 26 465 9 037 -4 458
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 135 9 481 1 699 1 353
Amortyzacja (tys. zł) 3 000 4 076 3 711 4 197
EBITDA (tys. zł) 28 296 37 414 20 388 6 083
Aktywa (tys. zł) 1 019 547 1 120 510 1 084 286 1 124 091
Kapitał własny (tys. zł)* 314 822 285 632 287 346 300 808
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 094,823 65 094,823
Zysk na akcję (zł) 0,125 0,146 0,026 0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,836 4,388 4,414 4,621
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej