pb.pl
148,0000 zł
4,96% 7,0000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Wyniki finansowe - XTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 780 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -863 -3 326
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -841 -3 322
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -841 -3 341
Amortyzacja (tys. zł) 116 179
EBITDA (tys. zł) -747 -3 147
Aktywa (tys. zł) 7 276 6 601
Kapitał własny (tys. zł)* 6 376 5 101
Liczba akcji (tys. szt.) 1,784 1,784
Zysk na akcję (zł) -471,413 -1 872,758
Wartość księgowa na akcję (zł) 3 573,991 2 859,305
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej