pb.pl
97,0000 zł
-2,41% -2,4000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Wyniki finansowe - XTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 780 215 1 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -863 -3 326 -13 580
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -841 -3 322 -13 638
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -841 -3 341 -13 241
Amortyzacja (tys. zł) 116 179 107
EBITDA (tys. zł) -747 -3 147 -13 473
Aktywa (tys. zł) 7 276 6 601 5 253
Kapitał własny (tys. zł)* 6 376 5 101 3 086
Liczba akcji (tys. szt.) 1,784 1,784 1,784
Zysk na akcję (zł) -471,413 -1 872,758 -7 422,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 3 573,991 2 859,305 1 729,821
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej