pb.pl
39,5000 zł
-0,03% -0,0100 zł
Zelmer SA (ZLR)

Wyniki finansowe - ZELMER

Skonsolidowane roczne raporty finansowe

2005 2006 2007 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 299 343 340 391 420 464 465 443
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 194 37 641 47 113 60 358
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 019 37 617 46 983 30 891
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 414 30 520 34 520 24 720
Amortyzacja (tys. zł) 8 701 8 970 9 520 11 821
EBITDA (tys. zł) 38 895 46 611 56 633 72 179
Aktywa (tys. zł) 317 540 346 042 371 679 444 407
Kapitał własny (tys. zł)* 255 219 254 141 269 498 262 290
Liczba akcji (tys. szt.) 15 200,000 15 200,000 15 200,000 15 200,000
Zysk na akcję (zł) 1,540 2,008 2,271 1,626
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,791 16,720 17,730 17,256
Raport zbadany przez audytora T T T T
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej