pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 629 986 465 786 517 054 640 570
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 331 1 349 -25 986 -8 984
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 041 -7 538 -37 057 -12 492
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 875 -15 083 -36 174 -10 830
Amortyzacja (tys. zł) 44 788 48 074 47 308 49 673
EBITDA (tys. zł) 97 119 49 423 21 322 40 689
Aktywa (tys. zł) 4 459 380 4 454 577 4 134 380 4 210 064
Kapitał własny (tys. zł)* 2 211 047 2 248 611 2 110 949 2 100 071
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) 0,273 -0,297 -0,712 -0,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 43,504 44,243 41,535 41,321
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej