pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 492 50 702 52 953 54 654
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 997 -3 587 -10 235 -930
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 466 -3 949 -10 456 -1 142
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 055 -3 302 -9 960 -740
Amortyzacja (tys. zł) 3 602 3 635 3 377 4 103
EBITDA (tys. zł) 1 605 48 -6 858 3 173
Aktywa (tys. zł) 199 020 198 004 180 797 175 122
Kapitał własny (tys. zł)* 109 351 106 028 96 099 93 419
Liczba akcji (tys. szt.) 25 496,500 25 496,500 25 496,500 25 496,500
Zysk na akcję (zł) -0,081 -0,130 -0,391 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,289 4,159 3,769 3,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej