pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 171 62 722 57 623 51 492
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 224 -7 460 -683 -1 997
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -269 -7 818 -963 -2 466
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -913 -8 454 -724 -2 055
Amortyzacja (tys. zł) 3 084 3 055 3 629 3 602
EBITDA (tys. zł) 3 308 -4 405 2 946 1 605
Aktywa (tys. zł) 202 390 200 838 206 229 199 020
Kapitał własny (tys. zł)* 95 874 112 177 111 462 109 351
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 25 496,500 25 496,500 25 496,500
Zysk na akcję (zł) -0,072 -0,332 -0,028 -0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,521 4,400 4,372 4,289
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej