pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 37 496 34 778 36 729
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 3 638 3 414 4 339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 3 383 2 994 4 015
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 717 2 419 3 242
Amortyzacja (tys. zł) 0 911 928 -1 639
EBITDA (tys. zł) 0 4 549 4 342 2 700
Aktywa (tys. zł) 105 304 109 167 110 655 0
Kapitał własny (tys. zł)* 44 489 47 205 49 625 0
Liczba akcji (tys. szt.) 8 498,250 8 498,250 8 498,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,320 0,285 0,254
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,235 5,555 5,839 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej