pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 37 496
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 3 638
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 3 383
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 717
Amortyzacja (tys. zł) 0 911
EBITDA (tys. zł) 0 4 549
Aktywa (tys. zł) 105 304 109 167
Kapitał własny (tys. zł)* 44 489 47 205
Liczba akcji (tys. szt.) 8 498,250 8 498,250
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,320
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,235 5,555
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej