pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 049 52 597 50 809 57 171
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 776 740 -3 780 224
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 239 245 -4 007 -269
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 097 222 -4 560 -913
Amortyzacja (tys. zł) 2 991 3 148 3 062 3 084
EBITDA (tys. zł) 1 215 3 888 -718 3 308
Aktywa (tys. zł) 206 687 205 871 203 508 202 390
Kapitał własny (tys. zł)* 101 025 101 211 96 772 95 874
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) -0,164 0,017 -0,358 -0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,925 7,939 7,591 7,521
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej