pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 990 61 049 52 597 50 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 978 -1 776 740 -3 780
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 431 -2 239 245 -4 007
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 309 -2 097 222 -4 560
Amortyzacja (tys. zł) 1 871 2 991 3 148 3 062
EBITDA (tys. zł) -107 1 215 3 888 -718
Aktywa (tys. zł) 217 451 206 687 205 871 203 508
Kapitał własny (tys. zł)* 109 278 101 025 101 211 96 772
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) -0,181 -0,164 0,017 -0,358
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,572 7,925 7,939 7,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej