pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 809 57 171 62 722 57 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 780 224 -7 461 -683
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 007 -269 -7 818 -963
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 560 -913 -8 454 -724
Amortyzacja (tys. zł) 3 062 3 084 3 055 3 629
EBITDA (tys. zł) -718 3 308 -4 406 2 946
Aktywa (tys. zł) 203 508 202 390 200 838 206 229
Kapitał własny (tys. zł)* 96 772 95 874 112 177 111 462
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 25 496,500 25 496,500
Zysk na akcję (zł) -0,358 -0,072 -0,332 -0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,591 7,521 4,400 4,372
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej