pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 524 60 601 60 499 52 789
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -26 387 -11 208 1 368 299
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -26 528 -11 622 1 077 -262
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -26 862 1 406 681 890
Amortyzacja (tys. zł) 3 200 2 772 3 047 3 164
EBITDA (tys. zł) -23 187 -8 436 4 415 3 463
Aktywa (tys. zł) 260 237 225 938 233 937 232 420
Kapitał własny (tys. zł)* 103 362 103 806 104 434 105 557
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) -2,107 0,110 0,053 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,108 8,143 8,192 8,280
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej