pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 601 60 499 52 789 51 990
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -11 208 1 368 299 -1 978
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 622 1 077 -262 -2 431
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 406 681 890 -2 309
Amortyzacja (tys. zł) 2 772 3 047 3 164 1 871
EBITDA (tys. zł) -8 436 4 415 3 463 -107
Aktywa (tys. zł) 225 938 233 937 232 420 217 451
Kapitał własny (tys. zł)* 103 806 104 434 105 557 109 278
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,110 0,053 0,070 -0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,143 8,192 8,280 8,572
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej