pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 154 160 53 848 51 388 57 524
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 571 816 -27 184 -26 387
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 697 373 -27 168 -26 528
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 837 345 -37 982 -26 862
Amortyzacja (tys. zł) 2 877 2 575 3 372 3 200
EBITDA (tys. zł) 5 448 3 391 -23 812 -23 187
Aktywa (tys. zł) 254 952 260 975 251 239 260 237
Kapitał własny (tys. zł)* 141 868 141 836 104 824 103 362
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,066 0,027 -2,979 -2,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,128 11,126 8,223 8,108
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej