pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 992 154 160 53 848 51 388
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 207 2 571 816 -27 184
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 989 1 697 373 -27 168
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 541 837 345 -37 982
Amortyzacja (tys. zł) 2 733 2 877 2 575 3 372
EBITDA (tys. zł) 3 940 5 448 3 391 -23 812
Aktywa (tys. zł) 251 215 254 952 260 975 251 239
Kapitał własny (tys. zł)* 141 084 141 868 141 836 104 824
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,199 0,066 0,027 -2,979
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,067 11,128 11,126 8,223
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej