pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 388 57 524 60 601 60 499
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -27 184 -26 387 -11 208 1 368
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -27 168 -26 528 -11 622 1 077
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 982 -26 862 1 406 681
Amortyzacja (tys. zł) 3 372 3 200 2 772 3 047
EBITDA (tys. zł) -23 812 -23 187 -8 436 4 415
Aktywa (tys. zł) 251 239 260 237 225 938 233 937
Kapitał własny (tys. zł)* 104 824 103 362 103 806 104 434
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) -2,979 -2,107 0,110 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,223 8,108 8,143 8,192
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej