pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 72 631 62 624 56 140 17 992
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 261 1 632 695 1 207
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 738 1 203 338 1 989
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 611 823 257 2 541
Amortyzacja (tys. zł) 2 992 2 942 2 689 2 733
EBITDA (tys. zł) 5 253 4 574 3 384 3 940
Aktywa (tys. zł) 262 757 255 529 248 936 251 215
Kapitał własny (tys. zł)* 138 329 139 152 139 534 141 084
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,126 0,065 0,020 0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,851 10,915 10,945 11,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej