pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 69 923 74 520 63 660 68 952
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 194 5 286 2 212 2 985
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 064 4 517 1 643 2 446
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -218 3 734 1 611 2 485
Amortyzacja (tys. zł) 2 971 2 942 2 806 2 882
EBITDA (tys. zł) 777 8 228 5 018 5 867
Aktywa (tys. zł) 266 496 268 188 259 277 260 649
Kapitał własny (tys. zł)* 128 842 132 498 134 109 135 177
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,293 0,126 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,107 10,393 10,520 10,604
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej