pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 84 783 73 015 59 430 77 614
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 805 2 637 427 5 072
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 556 1 603 -410 4 395
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 985 1 536 -104 3 611
Amortyzacja (tys. zł) 3 086 3 006 2 964 2 978
EBITDA (tys. zł) 7 891 5 643 3 391 8 050
Aktywa (tys. zł) 287 480 276 928 262 258 280 108
Kapitał własny (tys. zł)* 125 703 127 239 127 135 130 746
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,156 0,120 -0,008 0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,860 9,981 9,973 10,256
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej