pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 84 265 81 198 74 363 75 033
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 215 4 669 479 3 630
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 170 3 565 -801 2 381
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 690 2 772 -127 1 893
Amortyzacja (tys. zł) 2 471 2 783 2 982 2 932
EBITDA (tys. zł) 10 686 7 452 3 461 6 562
Aktywa (tys. zł) 278 561 293 780 278 079 0
Kapitał własny (tys. zł)* 119 260 122 032 121 905 0
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,368 0,217 -0,010 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,355 9,572 9,562 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej