pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 664 49 289 43 598 51 604
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 174 2 850 742 2 671
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 409 2 705 1 731 577
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 090 2 198 1 340 435
Amortyzacja (tys. zł) 3 971 1 527 1 591 1 518
EBITDA (tys. zł) 6 145 4 377 2 333 4 189
Aktywa (tys. zł) 183 308 180 045 194 916 0
Kapitał własny (tys. zł)* 110 895 113 093 114 378 0
Liczba akcji (tys. szt.) 12 748,250 12 748,250 12 748,250 12 748,250
Zysk na akcję (zł) 0,164 0,172 0,105 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,699 8,871 8,972 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej