pb.pl
98,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 165 307 160 456 197 770 137 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 198 57 8 641 5 485
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 969 -874 7 402 4 457
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 057 -1 234 5 084 3 379
Amortyzacja (tys. zł) 4 652 4 924 4 717 5 163
EBITDA (tys. zł) 3 454 4 981 13 358 10 648
Aktywa (tys. zł) 572 171 574 911 581 360 544 041
Kapitał własny (tys. zł)* 274 795 273 560 278 682 282 077
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) -5,041 -0,881 3,631 2,414
Wartość księgowa na akcję (zł) 196,282 195,400 199,058 201,483
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej