pb.pl
99,5000 zł
2,05% 2,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 407 126 822 165 307 160 456
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 524 949 -1 198 57
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 941 308 -7 969 -874
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 219 -178 -7 057 -1 234
Amortyzacja (tys. zł) 4 749 4 700 4 652 4 924
EBITDA (tys. zł) 13 273 5 649 3 454 4 981
Aktywa (tys. zł) 586 412 543 269 572 171 574 911
Kapitał własny (tys. zł)* 282 023 281 860 274 795 273 560
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 2,299 -0,127 -5,041 -0,881
Wartość księgowa na akcję (zł) 201,445 201,328 196,282 195,400
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej