pb.pl
28,70 zł
-0,35% -0,10 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Informacje o spółce - PFLEIDER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma specjalizuje się w produkcji materiałów na bazie drewna wykorzystywanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. Oferuje płyty meblowe, blaty kuchenne, laminaty HPL oraz sztuczne okleiny do największych producentów mebli w Polsce oraz kilku tysięcy średnich i mniejszych firm branży meblowej. Produkty eksportowane są do Europy Wschodniej, Południowej oraz Skandynawii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Strzegomska 42AB
Kod: 53-611
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7471000
Fax: +48 71 7471141
Internet: www.pfleiderer.pl
Email: office@pfleiderer.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PFLEIDER 12 940 201 20,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pfleiderer Group SA
Prezes: Schäbinger Thomas
Sektor: drewno
EKD: produkcja płyt wiórowych
Liczba akcji: 64 701 007
Zatrudnienie:
  • 18 (2017r.) - spółka
  • 3 521 (2017r.) - grupa
Audytor: Deloitte Polska sp. z o.o.
NIP: 719-10-00-479
KRS: 0000011422
EKD: 20,20
Ticker GPW: PFL
ISIN: PLZPW0000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 856 918 900,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 64 701 007 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 516 877
Liczba głosów na WZA: 64 701 007 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,34%
Kapitał akcyjny: 21 351 332,31 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 516 877
Cena nominalna akcji: 0,33 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,66%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pfleiderer Group SA 12 940 201 (20,00%) 12 940 201 (21,82%) 2018-08-24 -
Atlantik SA 12 474 561 (19,28%) 12 474 561 (24,10%) 2017-02-20 -
OFE Aviva Santander 6 000 000 (9,27%) 6 000 000 (11,59%) 2017-06-30 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC, KRU,
Nationale-Nederlanden OFE 3 102 115 (4,79%) 3 102 115 (5,99%) 2018-02-06 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-05-17 2 110 000
10,00 2 110 000
21 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-11-14
1994-10-04
1997-05-06
obniżenie kapitału 1995-10-04
2,49 2 110 000
5 253 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-06-14 550 000
49 500 000,00
2,49 90,00 2 660 000
6 623 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-11-14
1997-02-21
1997-05-06
renominacja 1997-05-16
2,64 2 660 000
7 022 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-28
seria C - Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH 1998-12-29 2 500 000
68 750 000,00
2,64 27,50 5 160 000
13 622 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-04-16
1999-09-06
1999-12-29
seria D - subskrypcja publiczna 2004-04-14 1 600 000
288 000 000,00
2,64 180,00 6 760 000
17 846 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-30
2004-07-15
2004-07-27
umorzenie akcji od Pfleiderer Holzerkstoffe i Pfleiderer Prospan 2004-07-30 -557 000
-100 260 000,00
2,64 180,00 6 203 000
16 375 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-10
split 1:8 2005-06-28 0
0,00
0,33 0,00 49 624 000
16 375 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-09
seria E - prawo poboru 2011-07-20 11 000 000
0,00
0,33 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna dla Pfleiderer Service GmbH 2011-07-20 20 524 000
0,00
0,33 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta publiczna (prawo pierwszeństwa) 2015-07-27 15 077 007
361 848 168,00
0,33 24,00 64 701 007
21 351 332,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-09
2016-01-19
2016-01-29
zmana firmy z Pfleiderer Grajewo SA na Pfleiderer Group SA 2016-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2008-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2007-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2006-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2006-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2005-09-29 Split 1:8
2005-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 13,66 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 13,66 zł
2004-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2004-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2004-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2004-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2003-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
2003-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
2003-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
2003-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
1999-12-29 Asymilacja akcji seria C

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Schäbinger Thomas Prezes Zarządu 2017-06-01 -
Hardow Dirk Członek Zarządu 2016-11-01 -
Reiner Nico Członek Zarządu 2018-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Prokopowicz Zbigniew Przewodniczący RN 2016-02-19 -
Keppel Michael Wiceprzewodniczący RN 2015-01-30 -
Woźniak Jan Członek RN 2010-01-12 ARMATURA - Przewodniczący RN
MENNICA - Członek RN
STOMIL_S - Członek RN
FERRO - Członek RN
Sędzikowski Krzysztof Członek RN 2016-02-19 -
O’Carroll Anthony Członek RN 2017-10-18 -
Martius von Julius Członek RN 2019-02-07 -
Brantl John Członek RN 2019-02-07 -