pb.pl
2,0500 zł
-2,38% -0,0500 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 792 30 855 42 212 29 870
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 749 4 864 -149 2 463
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 320 4 234 -273 1 377
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 802 3 330 98 1 113
Amortyzacja (tys. zł) 5 100 5 056 5 136 5 040
EBITDA (tys. zł) 8 849 9 920 4 987 7 503
Aktywa (tys. zł) 414 585 411 828 391 007 378 831
Kapitał własny (tys. zł)* 209 057 208 187 188 755 189 868
Liczba akcji (tys. szt.) 43 412,140 43 412,140 40 769,105 36 119,105
Zysk na akcję (zł) 0,042 0,077 0,002 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,816 4,796 4,630 5,257
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej