pb.pl
2,4800 zł
0,40% 0,0100 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 144 28 888 31 792 30 855
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -757 3 702 3 749 4 864
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 174 2 646 2 320 4 234
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 263 2 046 1 802 3 330
Amortyzacja (tys. zł) 5 126 5 230 5 100 5 056
EBITDA (tys. zł) 4 369 8 932 8 849 9 920
Aktywa (tys. zł) 394 583 386 786 414 585 411 828
Kapitał własny (tys. zł)* 212 448 214 494 209 057 208 187
Liczba akcji (tys. szt.) 43 412,140 43 412,140 43 412,140 43 412,140
Zysk na akcję (zł) -0,098 0,047 0,042 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,894 4,941 4,816 4,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej