pb.pl
2,6200 zł
0,77% 0,0200 zł
ZASTAL SA (ZST)

Wyniki finansowe - ZASTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 1998 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 0 119 785 133 431
Kapitał własny (tys. zł)* 0 51 698 54 132
Liczba akcji (tys. szt.) 683,318 683,318
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 75,657 79,219
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej