pb.pl
1,9500 zł
2,63% 0,0500 zł
ZASTAL SA (ZST)

Wyniki finansowe - ZASTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 614 14 606 13 601 9 432
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 158 -1 170 -1 798 -559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 486 -40 -626 -648
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -11 383 -228 4 884 3
Amortyzacja (tys. zł) 806 651 748 486
EBITDA (tys. zł) -352 -519 -1 050 -73
Aktywa (tys. zł) 167 512 166 104 176 935 63 895
Kapitał własny (tys. zł)* 21 374 21 146 26 030 -27 717
Liczba akcji (tys. szt.) 1 116,651 1 116,651 1 116,651 2 732,946
Zysk na akcję (zł) -10,194 -0,204 4,374 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,141 18,937 23,311 -10,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej