pb.pl
1,9500 zł
2,63% 0,0500 zł
ZASTAL SA (ZST)

Wyniki finansowe - ZASTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 183 12 872 13 060 15 338
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 057 -449 -6 570 -202
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 393 -688 -39 250 1 841
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 561 -712 -39 835 1 354
Amortyzacja (tys. zł) 599 669 708 704
EBITDA (tys. zł) -458 220 -5 862 502
Aktywa (tys. zł) 202 528 206 474 172 072 174 215
Kapitał własny (tys. zł)* 71 950 71 238 31 403 32 757
Liczba akcji (tys. szt.) 1 116,651 1 116,651 1 116,651 1 116,651
Zysk na akcję (zł) -2,293 -0,638 -35,674 1,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 64,434 63,796 28,122 29,335
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej