pb.pl
1,9500 zł
2,63% 0,0500 zł
ZASTAL SA (ZST)

Wyniki finansowe - ZASTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 542 9 596 29 377 13 102
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -347 190 -22 579 895
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 275 -2 794 -39 180 947
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -12 018 3 876 -38 197 762
Amortyzacja (tys. zł) 373 363 1 144 571
EBITDA (tys. zł) 26 553 -21 435 1 466
Aktywa (tys. zł) 135 667 133 884 201 949 202 314
Kapitał własny (tys. zł)* 109 698 113 553 73 749 74 511
Liczba akcji (tys. szt.) 1 116,651 1 116,651 1 116,651 1 116,651
Zysk na akcję (zł) -10,763 3,471 -34,207 0,682
Wartość księgowa na akcję (zł) 98,238 101,691 66,045 66,727
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej