pb.pl
70,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe - MANGATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 407 179 680 161 822 192 410
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 105 19 714 7 725 20 960
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 272 16 262 8 316 20 051
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 749 12 197 11 798 15 515
Amortyzacja (tys. zł) 7 256 7 049 7 680 7 732
EBITDA (tys. zł) 25 361 26 763 15 405 28 692
Aktywa (tys. zł) 727 223 717 508 722 851 758 996
Kapitał własny (tys. zł)* 361 997 379 119 390 227 406 581
Liczba akcji (tys. szt.) 6 676,854 6 676,854 6 676,854 6 676,854
Zysk na akcję (zł) 2,509 1,827 1,767 2,324
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,217 56,781 58,445 60,894
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej