pb.pl
65,2000 zł
-0,31% -0,2000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe - MANGATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 152 848 178 914 182 407 179 680
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 484 17 737 18 105 19 714
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 363 17 707 20 272 16 262
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 849 13 929 16 749 12 197
Amortyzacja (tys. zł) 7 073 7 266 7 256 7 049
EBITDA (tys. zł) 15 557 25 003 25 361 26 763
Aktywa (tys. zł) 693 396 710 153 727 223 717 508
Kapitał własny (tys. zł)* 399 075 411 788 361 997 379 119
Liczba akcji (tys. szt.) 6 676,854 6 676,854 6 676,854 6 676,854
Zysk na akcję (zł) 1,026 2,086 2,509 1,827
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,770 61,674 54,217 56,781
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej