pb.pl
3,9800 zł
-0,50% -0,0200 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 419 54 021 28 783 145 650
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 403 5 694 -5 158 9 151
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 276 6 720 -5 532 7 822
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 343 5 307 -4 096 5 800
Amortyzacja (tys. zł) 0 490 1 825 1 796
EBITDA (tys. zł) 7 403 6 184 -3 333 10 947
Aktywa (tys. zł) 0 162 166 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 51 480 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 16 000,000 16 000,000 16 000,000 16 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,459 0,332 -0,256 0,363
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 3,218 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej