pb.pl
3,9800 zł
-0,50% -0,0200 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 411 125 903 193 209 236 743
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 288 -2 335 3 799 87
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 887 -2 280 3 801 678
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 017 -1 942 3 080 670
Amortyzacja (tys. zł) 2 536 2 545 2 673 2 832
EBITDA (tys. zł) 15 824 210 6 472 2 919
Aktywa (tys. zł) 502 252 449 491 478 271 548 405
Kapitał własny (tys. zł)* 209 510 207 568 210 645 211 296
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,083 23 030,083 23 030,083 23 030,083
Zysk na akcję (zł) 0,522 -0,084 0,134 0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,097 9,013 9,147 9,175
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej