pb.pl
505,0000 zł
1,00% 5,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe - ZYWIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 722 891 606 693 1 122 466 1 076 913
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 97 276 12 477 118 363 153 145
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 101 070 8 888 113 174 137 129
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 83 507 6 493 91 081 109 633
Amortyzacja (tys. zł) 37 024 39 008 47 351 47 711
EBITDA (tys. zł) 134 300 51 485 165 714 200 856
Aktywa (tys. zł) 1 856 751 2 199 151 3 045 060 2 755 576
Kapitał własny (tys. zł)* 309 735 321 064 100 307 211 144
Liczba akcji (tys. szt.) 10 271,337 10 271,337 10 271,337 10 271,337
Zysk na akcję (zł) 8,130 0,632 8,867 10,674
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,155 31,258 9,766 20,557
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej