pb.pl
478,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe - ZYWIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 122 466 1 076 913 763 730 770 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 118 363 153 145 40 900 -20 238
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 113 174 137 129 37 804 -42 776
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 91 081 109 633 26 938 -34 894
Amortyzacja (tys. zł) 47 351 47 711 50 885 50 104
EBITDA (tys. zł) 165 714 200 856 91 785 29 866
Aktywa (tys. zł) 3 045 060 2 755 576 2 581 910 2 754 770
Kapitał własny (tys. zł)* 100 307 211 144 86 836 41 087
Liczba akcji (tys. szt.) 10 271,337 10 271,337 10 271,337 10 271,337
Zysk na akcję (zł) 8,867 10,674 2,623 -3,397
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,766 20,557 8,454 4,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej