pb.pl

PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU26_E

Wartość jednostki: 30,50 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 36,48 €
Min 1R: 22,89 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 30,40 0,33% 0,33%
7D 29,40 3,74% 3,74%
1M 26,26 16,15% 16,15%
3M 33,87 -9,95% -9,95%
6M 33,38 -8,63% -8,63%
1R 31,14 -2,06% -2,06%
3L 31,21 -2,27% -2,27%
YTD 35,19 -12,91% -12,91%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 30,50 € -2,06%