pb.pl
53,0000 zł
0,76% 0,4000 zł
Gorenje gospodinjski aparati d.d. (GRV)

Wyniki finansowe - GORENJE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 312 176 336 701 327 756 314 951
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 479 3 653 7 773 1 954
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 75 -2 193 3 903 -1 987
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 184 -3 491 2 474 -2 200
Amortyzacja (tys. zł) 14 720 13 938 14 654 14 787
EBITDA (tys. zł) 18 199 17 591 22 427 16 741
Aktywa (tys. zł) 1 206 011 1 143 116 1 187 558 1 209 414
Kapitał własny (tys. zł)* 379 695 366 727 368 101 363 729
Liczba akcji (tys. szt.) 24 424,613 24 424,613 24 424,613 24 424,613
Zysk na akcję (zł) 0,008 -0,143 0,101 -0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,546 15,015 15,071 14,892
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej