pb.pl
19,3700 zł
-0,92% -0,1800 zł
Asseco Central Europe a.s. (ACS)

Informacje o spółce - ASSECOSLO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka należy do wiodących dostawców kompleksowych rozwiązań i usług IT. Realizuje wymagające projekty dla sektora komercyjnego, jak również dla sektora publicznego i władz centralnych i lokalnych. Działa na Słowacji, w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Dane teleadresowe

Ulica: Trenčianska 56
Kod: 821-09
Miejscowość: Bratislava
Kraj: Polska
Telefon: +421 220838400
Fax: +421 220838444
Internet: www.asseco-ce.com
Email: sales@asseco-ce.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Asseco Central Europe a.s.
Prezes: Klein Jozef
Sektor: systemy informatyczne
EKD: doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Liczba akcji: 21 360 000
Zatrudnienie:
  • 396 (2016r.) - spółka
  • 1 745 (2016r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: 72,20
Ticker GPW: ACS
ISIN: SK1120009230

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 413 743 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 21 360 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 825 041
Liczba głosów na WZA: 21 360 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,81%
Kapitał akcyjny: 709 023,94 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 825 041
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Poland SA 19 825 041 (92,81%) 19 825 041 (92,81%) 2017-03-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-02
połączenie z MPI CONSULTING, s.r.o. przeniesienie majątku MPI CONSULTING, s.r.o. na Asseco Central Europe, a.s. 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
połączenie z ISZP, s.r.o. bez podwyższania kapitału 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-01
zmiana wartości nominalnej akcji zamiana waluty SKK na EUR 0
0,00
0,03 0,00 21 360 000
709 023,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-09
seria D - publiczna subskrypcja 360 000
0,00
1,00 0,00 1 584 000
1 584 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-28
2007-01-09
seria A - akcje założycielskie 1999-02-12 1 000
1 000 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-08-08
seria B 2004-11-29 200
0,00
1 000,00 0,00 1 200
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-08-08
seria C 2006-05-15 24 000
0,00
1,00 0,00 1 224 000
1 224 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-08-08
split 1:1000 2006-05-15 0
0,00
1,00 0,00 1 200 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-08-08
seria F - subskrypcja publiczna 2007-02-12 3 560 000
108 580 000,00
1,00 30,50 21 360 000
21 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-11
2008-06-19
podwyższenie kapitału renominacja akcji 2008-02-12 0
0,00
10,00 0,00 1 780 000
17 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-08
seria E za akcje spółki Asseco Czech Republic, a.s. 2008-02-12 196 000
484 120 000,00
1,00 2 470,00 1 780 000
1 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-08
split 1:10 2008-02-12 0
0,00
1,00 0,00 17 800 000
17 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-12
2008-05-07
zmiana firmy z Asseco Slovakia, a.s. na Asseco Central Europe, a.s. 2010-04-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,57 zł
2017-04-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,57 zł
2016-04-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,21 zł
2016-04-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,21 zł
2015-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2015-04-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-04-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2014-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2014-04-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2013-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,93 zł
2013-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,93 zł
2012-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,78 zł
2012-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,78 zł
2011-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2011-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2010-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2010-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2009-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,13 zł
2009-03-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,13 zł
2008-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,03 zł
2008-05-06 Split 1:10
2008-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,03 zł
2007-05-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,02 zł
2007-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klein Jozef Prezes Zarządu 2009-12-10 ASSECOSE - Przewodniczący RN
ASSECOBS - Członek RN
Grác Marek Członek Zarządu 2011-12-08 -
Řezniček Miroslav Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2011-10-19 -
Leviček Radek Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2011-10-19 -
Stoppani David Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2011-10-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Góral Adam Przewodniczący RN 2007-01-09 - Prezes Zarządu
ASSECOP - Prezes Zarządu
PROKOM - Prezes Zarządu
ABG - Przewodniczący RN
ASSECOBS - Wiceprzewodniczący RN
ASSECOSE - Wiceprzewodniczący RN
Kosári Andrej Wiceprzewodniczący RN 2007-01-09 -
Sęczkowski, Przemysław Piotr Członek RN 2008-02-12 -
Panek Marek Członek RN 2009-11-04 ASSECOP - Wiceprezes Zarządu
- Członek Zarządu
Handlovský Ján Członek RN 2011-09-23 -
Štasny Petr Członek RN 2011-10-19 -
Tkáčik Branislav Członek RN 2015-01-27 -