pb.pl
19,3700 zł
-0,92% -0,1800 zł
Asseco Central Europe a.s. (ACS)

Wyniki finansowe - ASSECOSLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. SKK) 39 163 36 199 35 749 57 124
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. SKK) 3 170 2 986 3 143 6 030
Zysk (strata) brutto (tys. SKK) 3 202 2 984 3 205 6 091
Zysk (strata) netto (tys. SKK)* 2 329 2 431 2 484 4 516
Amortyzacja (tys. SKK) 981 1 016 1 083 1 365
EBITDA (tys. SKK) 4 151 4 002 4 226 7 395
Aktywa (tys. SKK) 163 032 148 237 140 880 171 452
Kapitał własny (tys. SKK)* 100 690 102 869 105 620 111 150
Liczba akcji (tys. szt.) 21 360,000 21 360,000 21 360,000 21 360,000
Zysk na akcję (SKK) 0,109 0,114 0,116 0,211
Wartość księgowa na akcję (SKK) 4,714 4,816 4,945 5,204
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej